CALI BURRITO

Contactinformation


Cali Burrito 

 84 Phạm Viết Chánh, Phường 19
Hồ Chí Minh
Bình Thạnh

Delivery times

Monday
11:00 - 21:30
Tuesday
Closed
Wednesday
11:00 - 21:30
Thursday
11:00 - 21:30
Friday
11:00 - 21:30
Saturday
11:00 - 21:30
Sunday
11:00 - 21:30